Konec strpnosti

Niz, v širši javnosti morda nekoliko manj poznanih del Suzane
Tratnik, strnjenih pod naslovom Konec strpnosti, ki jih v ponatisu
obeležujemo v zbirki Vizibilija založbe Škuc, zaobjema
publicistična dela in strokovne članke, ki so bili napisani in objavljeni
med letoma 1994 in 2011.

Suzana Tratnik se živo, kritično in z razumno razdaljo odziva
na vse, kar jo obdaja, od dogajanja iz sfere dnevne politike,
vprašanj socialne nepravičnosti, zgodovine zatiranja žensk
in seksualnih manjšin, represivnosti družbe, do nostalgičnih
ekskurzov v polpreteklost, otroštvo in mladost; časov, ljudi
in krajev, ki so jih izrinile tranzicijska puhlost, izpraznjenost
in odtujenost. Kot sama pravi: »Zapisano v genih. Izgubljeno
v vetru.«

Iz uredniške zabeležke Tatjane Greif

Več o knjigi v pogovoru z avtorico v oddaji Lezbomanija na Radiu Študent.