L, zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem

Suzana Tratnik in Nataša S. Segan

Vsebinsko je zbornik razdeljen na teoretični del (z odlomki iz diplomskega dela S. Tratnik in nekaterimi eseji različnih avtoric, objavljenimi v reviji Revolver) in bolj aktivistično usmerjen del. Jedrnato oriše zgodovino organiziranega lezbičnega gibanja v Sloveniji in še v okviru bivše Jugoslavije. Prinaša tudi nekaj intervjujev in člankov, objavljenih pred letom 1984. Posebej dragocen prispevek so magnetogrami lezbičnih delavnic na 1. jugoslovanskem feminističnem srečanju leta 1987 v Ljubljani in delavnic z 2. Roza tabora leta 1993 na Voglu. Nič manj pomembni niso eseji, pogovori z aktivistkami in znanimi umetnicami ali portreti lezbičnih umetnic. Večina je sicer bila že objavljena v slovenskih lezbičnih in gejevskih publikacijah, ki pa večini niso znane niti dostopne širšemu krogu bralstva.
Zbornik prinaša tudi besedila s področja samorefleksije lezbične skupnosti in scene ter se pogumno in kritično loteva dinamike odnosov znotraj lezbične subkulture (erotika, moda, življenjski stili). Poglavje z naslovom “Produkcija na kratko” obdela lezbično glasbo, založništvo, periodični tisk, kot tudi t. i. aktivistično produkcijo v obliki projektov. “Identiteto”, zadnje poglavje, odpira uvodno sociološko besedilo o razvoju lezbične identitete skozi različne teoretske pristope. Teoriji sledi “življenjski del”, pogovori z lezbijkami iz Slovenije, v starostnem razponu od 18 do 52 let.
Ti pogovori so pomembni lezbični “glas” in najboljši način, da se končno načne zarota molka, ki v javnosti lezbištvo še naprej ohranja v primežu predsodkov, stereotipov in izkrivljenih predstav o istospolni ljubezni med ženskami. To pa je tudi namen zbornika besedil s področja lezbičnega gibanja in teorije, publikacije, ki ni namenjena le sprotnemu informiranju, temveč tudi prihodnjim rodovom. Skratka, Zbornik L, paleta lezbištva v knjižni obliki, bo vedno na voljo lezbijkam, ki se seznanjajo s svojo spolno usmerjenostjo, kot informacija ženskam (in moškim) o možnih življenjskih stilih in kot prvo domače študijsko gradivo.